Prelegenci
prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer

Jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek: informatyka, studia ukończone z wyróżnieniem). Doktoryzował się i habilitował z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna)...

Więcej informacji...
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko

Pedagog społeczny i socjolog, profesor nadzwyczajny w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej. Od 8 lat zajmuje się analizą i diagnozą współczesnych uzależnień oraz zachowań ryzykownych. Autor, współautor, redaktor naukowy ponad 140 publikacji naukowych nt. narkomanii, dopalaczy, cyberzaburzeń, prostytucji, patologii społecznych i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, wydanych w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, niemiecki, włoskim i angielskim. Prowadzi autorską poradnię cyberzaburzeń oraz zachowań ryzykownych nastolatków. Zdecydowany zwolennik aksjologicznego wychowania dzieci i młodzieży oraz szerokiego wdrażania technologii cyfrowych w oświacie. Zdecydowany przeciwnik modelu oświatowego wdrażanego w Polsce w ostatniej dekadzie.
dr Anna Beata Kwiatkowska

Dr Anna Beata Kwiatkowska jest pracownikiem zakładu Metodyki Nauczania informatyki i technologii informacyjnej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku kariery zawodowej jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół matematyki dyskretnej, a szczególnie teorii grafów. Prowadzone przez nią badania zaowocowały zdobyciem tytułu doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto aktywnie działa i publikuje na polu edukacji informatycznej. Łączy pracę na uniwersytecie z nauczaniem informatyki w Liceum Akademickim - eksperymentalnej szkole dla młodzieży szczególnie uzdolnionej. Jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej oraz wiceprzewodniczącą Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Działa również społecznie w Polskim Towarzystwie Informatycznym. Ideą jej aktywności edukacyjnej jest rozwijanie zainteresowań informatycznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zauważa ogromną rolę myślenia komputacyjnego w rozwoju człowieka. Wciąż poszukuje nowych metod nauczania, uznając wizualizację problemów i zjawisk, jako jeden z najcenniejszych środków prowadzących do uzyskiwania lepszych efektów kształcenia
dr Damian Brückner

dr Damian Brückner jest wykładowcą w Zakładzie Informatyki Wydziału Mat-Fiz¬Chem Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach. Więcej informacji...
dr Agnieszka Heba

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego. Ukończyła m.in. Podyplomowe Studia Pedagogiczne oraz Technologia Informacyjna i Informatyka w Szkole. Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, w której pełni funkcję administratora Platformy Zdalnego Nauczania. Więcej informacji
dr Anna Waligóra-Huk

Pedagog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta, specjalista profilaktyki społecznej, nauczyciel akademicki. Doktor nauk społecznych w zakresie Pedagogiki. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowo - badawcze skoncentrowane wokół problematyki cyberprzemocy w środowisku uczniowskim oraz cyberbaitingu i przejawów agresji elektronicznej skierowanych wobec nauczycieli. Pasjonatka neuronauk i neurodydaktyki. Autorka licznych artykułów badawczych w zakresie problematyki pedagogicznej, pedeutologicznej i profilaktycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, uczniów, rodziców oraz studentów kierunków pedagogicznych m.in. w zakresie bezpieczeństwa w Sieci i cyberprzemocy.
dr inż. Maciej Rostański

A Doktor inżynier informatyki, adiunkt w Katedrze Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zajmuje się tematyką sieci komputerowych i ciągłości działania systemów informatycznych; autor lub współautor monografii naukowych i technicznych, jak np. "Internet in the Information Society. Insights on the information systems, structures and applications" (2014), "Systemy przetwarzania danych" (2012) czy "Sieci bezprzewodowe" (2009). Prowadzi na tym polu działalność ekspercką i konsultacyjną, od roku 2013 jest też recenzentem projektów w zakresie informatyki dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prodziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w latach 2005-2011. Certyfikowany instruktor Cisco, kierownik Akademii Lokalnej Cisco Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego; za działalność edukacyjną odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Entuzjasta technologii internetowych i specjalista w dziedzinie możliwości systemów informacyjnych, swoje zainteresowania naukowe koncentruje jednak głównie na realizacji zaawansowanych sieci komputerowych dla przedsiębiorstw, wraz z zagadnieniami wysokiej dostępności i odporności na błędy. Prowadzi obecnie działalność praktyczną tej tematyce, w ramach konsultacji i prac nad systemami wirtualizacji oraz zapewnienia wysokiej dostępności, zdobyte doświadczenia wykorzystując również w dydaktyce. Prywatnie zapalony gracz komputerowy i kinoman, jednak przede wszystkim ojciec dwóch córek, które skutecznie zajmują mu wszelki pozostały wolny czas.
mgr Elżbieta Bowdur

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz studiów podyplomowych informatyka w szkole, metodyka kształcenia dorosłych, zarządzanie w oświacie. Od 2011 r. prezes Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS. Więcej informacji...mgr inż. Wojciech Kolarz

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej (wydz. Mechaniczny Energetyczny). Ukończył m. innymi studium pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu Informatyki i Technologie Informacyjnej w Dydaktyce oraz studia podyplomowe: Fizyka. Od 1997 r. nauczyciel, a od 2001 r. dyrektor Zespołu Szkół SRKAK w Chorzowie. Więcej informacji...mgr inż. Arkadiusz Stefan

Jest doradcą edukacyjnym iSMART w firmie Image Recording Solutions oraz certyfikowanym trenerem SMART. Zajmuje się wspieraniem nauczycieli wykorzystujących w swojej pracy urządzenia i programy kanadyjskiej firmy Smart Technologies. Współtworzy dla pedagogów stronę www.tablice.net.pl, gromadzi i kategoryzuje przydatne dla nauczycieli strony na delicious.com/tswmk oraz profil www.facebook.com/TSwMK (Tablica SMART w Mojej Klasie).
Jest nauczycielem dyplomowanym. Uczył przedmiotów muzyka, technika i informatyka. Ukończył studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Radomskiej. Od 1992 roku zajmuje się zagadnieniami praktycznego zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w oświacie.
Jego pasje to gra na tubie, jego orkiestra dęta i gotowanie dla swojej rodziny.Jakub Christoph

Dyrektor Rozwoju European Computer Driving Licence w Europie. Pracuje w Fundacji ECDL w Dublinie od 3 lat, nadzoruje działalność operatorów krajowych ECDL w Europie.mgr inż. Marcin Aptekorzmgr inż. Marcin Giżycki

Kierownik Akademickiego Centrum Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej gdzie pełni również rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Członek komisji jakości ECDL oraz członek PTI i KISS.
mgr Jolanta Gałecka

Ekspert ds. edukacji w Young Digital Planet, promotorka nowego podejścia do procesu uczenia się i nauczania. Z wykształcenia radca prawny, edukacją zajęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowała w szkole Montessori oraz w immersyjnej Akademii Hiszpańskiej, a jako wolontariuszka w szkole Waldorfa i w wielu szkołach publicznych... Więcej informacji...
mgr Barbara Halska

Ekspertka ds. matematyczno - informatycznych Ośrodek Rozwoju Edukacji. Z wykształcenia informatyk. Nauczycielka przedmiotów zawodowych na kierunku technik informatyk w ZS6. Współautorka podręcznika kwalifikacja E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Członkini grupy superblefrzy. Została Nauczycielem Roku 2014 w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głosu Nauczycielskiego.
mgr Łukasz Barski

Obecnie Product Manager zajmujący się laboratoriami cyfrowymi PASCO w firmie Image Recording Solutions. Absolwent kierunku Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydziału filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat zdobywałem doświadczenie w pracy z nowymi technologiami pracując m.in. w LG Electronics oraz Intel Technology Poland, jak również posiadam doświadczenie od strony edukacyjnej zdobyte podczas pracy jako nauczyciel języka angielskiego i Informatyki w Szkole Podstawowej i Liceum. Na co dzień prowadzę szkolenia w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu oraz warsztaty i prezentacje możliwości urządzeń i czujników Pasco oraz rozwiązań edukacyjnych Intel Education Solutions.
mgr Małgorzata Sznapka

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nauczyciel informatyki. Egzaminator ECDL. Latarnik Polski Cyfrowej. Moderator programu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Specjalistka ICT w edukacji szkolnej, trenerka szkoleń dla nauczycieli. Pasjonatka nowoczesnych technologii.


mgr Kamila Kucewicz - Andres

Specjalista ds. pozyskiwania środków UE i realizacji projektów. Absolwentka Europeistyki w Wyższej Szkole Bankowej i Zarządzania projektami UE w Szkole Głównej Handlowej. Od 10 lat pracuje przy funduszach unijnych - m.in. przez 6 lat jako starszy inspektor w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach uczestniczyła w programowaniu EFS, przygotowywała dokumentacje konkursowe i oceniała projekty. Obecnie pisze, doradza i realizuje projekty finansowane ze środków UE. Przez ostatnie 4 lata - tylko w dziedzinie edukacji - napisała i zrealizowała we współpracy ze śląskimi stowarzyszeniami i szkołami aż 16 projektów w ramach których wsparcie otrzymało łącznie ponad 600 młodych osób, 140 śląskich nauczycieli i ponad 500 dzieci w wieku szkolnym.


mgr Bartosz Pleban

Pierwszy absolwent i wieloletni pracownik Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej i stowarzyszenia Mensa. Autor ponad 30 publikacji dotyczących różnych aspektów informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem e-biznesu, multimediów i bezpieczeństwa IT. Więcej informacji...


mgr Maciej Pulnar

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego – kierunku pedagogicznego Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, oraz Pedagogicznych Studiów Podyplomowych na kierunku Informatyka w Edukacji w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach a także Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Miłośnik wdrażania narzędzi TIK w szkole oraz łączenia zdrowego stylu życia wspieranego mobilnymi aplikacjami „activelife” (motivational tools). Inicjator wielu rekreacyjnych akcji społecznych w dziedzinie wspierania harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci, młodzieży oraz dorosłych.


mgr Dorota Rybicka

Jest absolwentką wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku matematyka finansowa oraz statystyka. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu informatyki w szkole na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest nauczycielką matematyki, informatyki oraz twórczej informatyki w Zespole Szkół SRKAK w Chorzowie. Posiada certyfikat e-Nauczyciel, certyfikat trenera Odysei Umysłu oraz jest ambasadorem w programie Koduj z Klasą.


mgr Beata Rutkowska

Doradca metodycznych przedmiotów informatycznych w Katowicach, nauczyciel dyplomowany informatyki. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli min. Akademii Ekonomicznej, WSBIF i Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach oraz trener prowadzący szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu TIK w edukacji. Propagatorka wykorzystania interaktywnych narzędzi ITC w nauczaniu. Autorka licznych publikacji min. podręcznika „My i Informatyka” WSZPWN, Interaktywnych testów dla gimnazjum WSZPWN, podręczników z zakresu grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej przygotowujących do egzaminu ECDL i ECDL-A, modelowego programu nauczania zajęć komputerowych "W komputerowym świecie". Moderator programu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Trener i współtwórca szkoleń w projekcie "WEBski nauczyciel".


mgr Grażyna Górna

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska oraz studiów podyplomowych: Informatyka w Szkole, Przygotowanie Kadry do Kształcenia na Odległość, Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Nauczyciel przedmiotów informatycznych na różnych poziomach kształcenia. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z zakresu, programów biurowych, bezpieczeństwa IT, podpisu elektronicznego, ochrony danych osobowych i prawa autorskiego oraz nowoczesnych technologii informatycznych. Egzaminator ECDL


inż. Adam Mizerski

Niespełniony mechanik (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej oraz spełniony karbowy XXI wieku (studia podyplomowe „Efektywne zarządzanie IT" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) zarządzający działem IT zgodnie z filozofią ITIL. Więcej informacji...

Liczba wyświetleń strony: 5956

 

Kontakt

 ul. Lompy 2/10
      40-040 Katowice

  biuro@kiss.pl
  +48 32 25 19 811
  +48 32 25 19 811
   +48 606 230 420