Szczegóły dotyczące publikacjiNazwa monografii: “Selected issues and trends of contemporary digital education”

podtytuł: “Wybrane ​​zagadnienia​ i t​rendy​ współczesnej edukacji cyfrowej”

ISBN: 978-83-60973-84-4

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły

Redakcja: Elżbieta Bowdur (bowel@kiss.pl), Marcin Aptekorz (marcin@kiss.pl)

Forma publikacji:

 • Scenariusz lekcji z komentarzem
 • Artykuł popularnonaukowy
 • Artykuł naukowy

Język publikacji: Polski lub angielski

Zakres tematyczny:

 • Problemy lub obecne trendy metodyczne w nauczaniu z wykorzystaniem technologii komputerowej;
 • E-Learning i kształcenie na odległość;
 • Edukacja z wykorzystaniem technologii mobilnych;
 • Social-learning: Edukacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych;
 • Blended Learning i wykorzystanie technologii komputerowej w nauczaniu różnych dyscyplin naukowych;
 • Inne wykorzystanie komputerów w nauczaniu na różnych poziomach kształcenia;
 • Bezpieczeństwo w Internecie;
 • Aspekty techniczne w edukacji komputerowej - oprogramowanie, infrastruktura informatyczna, urządzenia mobilne;
 • Sprzęt cyfrowy wykorzystywany w dydaktyce;
 • Automatyka i robotyka edukacyjna.

Wielkość dokumentu: Minimum 5 stron w formacie A4, maksimum 15 stron.

Termin przyjmowania prac: 31.10.2014.  Prowadzony jest nabór ciągły, przesłanie artykułu do dnia 31.10.2014 pozwoli na jego wydanie przed X Konferencją 21 listopada 2014. Artykuły przesłane później zostaną opublikowane w kolejnej monografii.

Koszt opublikowania artykułu: 0zł

Artykuły będą indeksowane w Google Scholar, a monografia będzie wolno dostępna w Google Books.

 

Do pobrania:

 

Publikacje należy przesyłać na adres biuro@kiss.pl lub bezpośrednio do redaktorów:

 

 

 

Redakcja zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przyjmowania prac.

 

Liczba wyświetleń strony: 2213

 

Kontakt

 ul. Lompy 2/10
      40-040 Katowice

  biuro@kiss.pl
  +48 32 25 19 811
  +48 32 25 19 811
   +48 606 230 420